Första programmet: Europagymnasiet

Europagymnasiet – det är namnet på Europaskolan Strängnäs allra första gymnasieprogram. Här läser eleverna humaniora, samhällskunskap och ekonomi med fokus på språk och inte minst skolans profilämne: Europakunskap.

Att integrera tre centrala kunskapsområden är målet redan från start på Europaskolan Strängnäs. Det speglar grundaren Jan Petersons idé om en bred kunskapsbas som är väl rotad i både historia och nutid. Genom både klassisk bildning och Europaorientering ska eleverna förstå individens och samhällets utveckling, inför en framtid som medborgare i Europa.

Humaniora, samhällskunskap och ekonomi är dessa områden, som tillsammans formar skolans första program: Europagymnasiet. Här ligger fokus på språken som redskap – och hela tre obligatoriska språk ingår, vilket är ett högre krav än i kommunal gymnasieskola.

I profilämnet Europakunskap får eleverna inblickar i Europas kultur och historia. Europakunskapen delas i sin tur in i idéhistoria, kulturhistoria, EU-kunskap och öststats­kunskap.