Europaskolans utveckling i siffror

Det här diagrammet visar hur friskolan Europaskolan har utvecklats i förhållande till omsättning och antal elever, från starten 1994 till 2019.


Milstolpar:

År 2008: Start för grundskolan Europaskolan Rogge.
År 2015: Start för grundskolan Europaskolan Malmköping.