Om Europaskolan

Europaskolan är en friskola som startades år 1994 och därmed firade 25-årsjubileum år 2019. Skolan består av ett gymnasium i Strängnäs och två grundskolor för årskurs 4 till 9 i Strängnäs respektive Malmköping.  Ägare är den ideella Stiftelsen Europaskolan, som är icke vinstdrivande samt politiskt och religiöst oberoende.

Stiftelsen Europaskolan bildades år 1993. I anslutning till det startades gymnasiet Europaskolan Strängnäs, året därpå. Initiativtagare var Jan Peterson, som kom att bli skolans förste rektor.

Målet var att skapa ett europeiskt kvalitetsgymnasium, där studiemotiverade elever från hela landet utbildas för att bli kompetenta yrkesutövare och ansvarstagande medborgare. Som grund för verksamheten ligger såväl europeiska som akademiska bildningsideal och aktiv omvärldsorientering.

År 2008 respektive 2015 startade stiftelsen även två grundskolor: Europaskolan Rogge i Strängnäs, samt Europaskolan Malmköping (i staden med samma namn).

Stiftelsen Europaskolan är helt ideell. Överskott på verksamheten återinvesteras för att utveckla kvaliteten i skolorna, såväl inom undervisning som lokaler och utrustning. Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier.

Våra skolor

Europaskolan Strängnäs, gymnasium >
Europaskolan Rogge, grundskola >
Europaskolan Malmköping, grundskola >

Läs mer: Så gick det till när friskolan Europaskolan startade >