Thomas Axelsson:
”Lagbygget – grunden till en framgångsrik skola”

Lagbygget!

Vad bär chefen? Chefen bär ansvaret i första hand. Som rektor förväntas du lösa allt, du ska organisera, leda, planera, budgetera och ge dina lärare bästa möjliga förutsättningar. Förväntningarna från lärare och elever är höga, liksom de är från samhället och styrelsen.

När man är ny på jobbet är man i fokus för många som förväntar sig bra och snabba beslut i de mest skiftande frågor. Några frågor har de funderat länge på och prövar sedan en av frågorna på den nye chefen. I de flesta fall har de redan ett önskat svar eller en lösning på sin fråga, och jag brukade i början fråga hur de själva hade löst denna. Nästan alltid blev det bra!

Lärarna är skolans viktigaste resurs och trivs lärarna så kommer också eleverna att trivas. Det skapar trygghet för alla och ger förutsättningar för ett långsiktigt och metodiskt arbete som kännetecknas av ständiga förbättringar (Kaizen). Vi har lärare och övrig personal som kännetecknas av hög professionalitet, och en vilja att ständigt utvecklas och utveckla våra elever. Tillsammans- eller ”vi”-känslan är påtaglig, och en vilja att klara av varje utmaning är det som utgör grunden för vad vi kallar ”Europaandan”.  Vi visar helt enkelt att vi har ”tillit” för varandras roller.

En organisation/skola är ständigt i förändring. Utmaningarna är många: krav från elever och vårdnadshavare och nya läroplaner, politiska beslut som påverkar skolan och den dagliga verksamheten. Det kan i bästa fall vara beslut som påverkar skolan om något eller några år och då hinner man förbereda organisationen på vad som komma skall. I andra fall krävs mer eller mindre beslut omedelbart. Ett av de mer långsiktiga besluten är personal- och chefsförsörjning. Lärare har på senare tid blivit en utmaning för många rektorer även om Europaskolan Strängnäs har relativt lätt att rekrytera lärare eftersom vi har ett, välförtjänt, rykte som en bra arbetsplats. Våra lärare trivs på jobbet men å andra sidan kan det vara svårt att övertyga en lärare på Europaskolan Strängnäs om att utvecklas mot olika ledningsroller. Ur mitt perspektiv är det lämpligt att försöka hitta ledningspersonal inom den egna organisationen, och man får kulturen (Europaandan) på köpet. Vi har en väl fungerande ledning på plats med två biträdande rektorer som har delegation inom olika verksamhetsområden och arbetar efter principen med ”uppdragstaktik” för största möjliga effektivitet.

Men, inte ens de bästa lärarna och den bästa skolledning räcker för att få en väl fungerande skola, nej, det behövs även en väl fungerande skolreception och stödorganisation (Lyktan) som stödjer i stort och smått.

När alla bitar är på plats kan Europaskolan jämföras med ett lag. Lagbygget är viktigt och coachen eller tränaren är ansvarig för organisation, taktik och värvningar, men när matchen väl börjat är det spelarna på plan som avgör om det blir vinst eller förlust.

Tillsammans kan vi vinna eller klara varje utmaning och vår utmaning är att driva en skola i toppklass. Vi har goda förutsättningar att vara en skola i toppklass även i framtiden!

Europaskolan – lite bättre helt enkelt.