Inledningsord från Anders Milton och Johan Larson

Välkommen till friskolan Europaskolans 25-årsjubileum! År 2019 var det nämligen 25 år sedan 1994. Året då den ideella Stiftelsen Europaskolan slog upp portarna till ett gymnasium i Strängnäs, den historiska skolstaden. Tjugofem år – ett kvarts sekel!

Anders Milton

– styrelseordförande, Stiftelsen Europaskolan:

”Det är med stolthet och tacksamhet Europaskolan firar 25 år. En stiftelseägd friskola som drivs helt ideellt, utan krav på avkastning. En skola som startade med en vision: att göra skillnad, och ge sina elever bästa möjliga grund för framtiden, med fokus på klassiska, europeiska bildningsideal och humanistiska värderingar.

Under dessa 25 år har vår skola gått från en liten skala till stor – från 24 elever på gymnasiet i Strängnäs till över 1 100 elever på två orter: nu med grundskola både i Strängnäs och Malmköping.

Detta hade inte varit möjligt utan alla fantastiska människor som varit och är en del av Europaskolan: elever, lärare och övrig personal, skolledning, stiftelse- och styrelsemedlemmar och finansiärer – för att inte tala om vårdnadshavare och representanter för universitet, högskolor och näringsliv.

Tillsammans har vi gjort Europaskolan framgångsrik, nyskapande och ständigt i utveckling. Tack vare våra eldsjälars ambition, nyfikenhet och lyhördhet kan Europaskolan vara och förbli en omtyckt friskola för elever som ”vill lite mer”.

Med den här jubileumssajten vill vi, tillsammans med dig, se tillbaka på våra 25 år. Men vi vill också blicka framåt och ta pulsen på de krafter som fått oss dit vi är i dag – och dit vi är på väg. För vi vilar inte på några lagrar, vi vill fortsätta utvecklas – både nu och i framtiden.”

Johan Larson,

– styrelseordförande, Europaskolan

“Europaskolan, 25 år! Ett kvarts sekel med en skola som ville göra skillnad, som gjorde det – och som fortsätter göra det.

På den här jubileumswebben får du möta många av de människor som gjorde det möjligt. Utan deras eldsjälar, ambition och ständiga vilja till utveckling hade vi inte varit där vi är i dag. Det är vi djupt tacksamma för!

I samband med jubileet intervjuar vi elever, lärare och rektorer, personer som alla delar med sig av unika historier, minnen och råd till kommande generationer. Läs och bli inspirerad!

Du hittar också en tidslinje med viktiga hållpunkter i skolans historia. Här ser vi hur vi gång på gång inte bara följer utvecklingen i omvärlden utan även är med och formar den. Det känns stort! Bland annat var vi först med att tillämpa Kunskapsrörelsens idéer, om en skola med eleven i centrum. Vi var också en av landets första skolor som kunde erbjuda spetsutbildningar, både för gymnasiet och högstadiet. Våra kompetenta lärare har kunskap i fokus och fortbildar sig ständigt, alltid till gagn för elevens bästa. De ser också till att samverka med omvärlden, utifrån skolans grundidé.

Under jubileumsåret kommer flera gästskribenter att medverka här på webben. Det är allt från tidigare lärare till personer som möter skolan utifrån. Räkna med både livfulla tillbakablickar och visionära tankar om framtiden. Sajten kommer även att fyllas på ytterligare under året, så håll utkik under Jubileumsnytt.

Avslutningsvis vill jag slå ett slag vår jubileumsfond. Genom den kan vi ytterligare utveckla skolan för elevernas väl och trivsel.”

Varmt välkommen till vårt jubileumsår!