Tidslinje

1994

1994

Start för Europaskolan
– en vision blir verklighet

Hösten 1994 öppnas portarna till Europaskolan – en av landets första friskolor! Det är en skola som vill göra skillnad, genom att sätta eleven i centrum, med klassiska bildningsideal och Europakunskap. Bakom idén står eldsjälen Jan Peterson, som också blir skolans förste rektor.

Läs mer här >

1994

1994

”Europagymnasiet” – skolans första program

En bred kunskapsbas för en framtid som europé, det är målet med skolans första program. Här ligger fokus på hela
tre språk, samhälls­kunskap och ekonomi, och – inte minst – Europakunskap.

Läs mer här >

1995

1995

Fler gymnasieprogram: företagande och kemi

Två nya gymnasieprogram, det kan eleverna välja bland år 1995. Då går startskottet för ”Kemigymnasiet” som är ett naturvetarprogram, och ”Företagargymnasiet”, där eleverna får prova på att starta och driva företag.

Läs mer här >

1997

1997

Första studentdagen

”Sjung om studentens lyckliga dag!” Glädjen är stor när de springer ut – Europaskolan Strängnäs allra första studenter. Det är ett historiskt ögonblick!

Läs mer här >

1997

1997

Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

Europaskolan startar eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning – direkt efter
regeringsbeslut. Det blir en framgångsrik verksamhet, där 98 procent av eleverna har
jobb direkt efter avslutad utbildning.

Läs mer här >

2000

2000

Europaskolan växer med fysikutbildning

Ännu en programnyhet för Europaskolan Strängnäs: Nu tillkommer fysik och blir en del av Kemigymnasiet. Fysik- och Kemigymnasiet heter skolans nya naturvetarutbildning som finns kvar än i dag, nu med namnet ”Kemi/Fysikprogrammet”.

 

2001

2001

Ny rektor till Europaskolan Strängnäs: Ivo Holmqvist

År 2001 blåser förändringens vindar! Eldsjälen Jan Peterson lämnar Europaskolan Strängnäs
och ny rektor blir Ivo Holmqvist.

Läs mer här >

2002

2002

Stadscampus växer fram

Nu får varje gymnasieprogram sin egen byggnad, precis som på ett universitet. Vi kallar det stadscampus, eftersom området är en integrerad del av Strängnäs stad.

Läs mer här >

2003

2003

Ny rektor till gymnasiet: Catharina de Geer

”En dröm som går i uppfyllelse!” Det var Catharina de Geers ord om Europaskolan Strängnäs, när hon blev en av skolans första lärare. År 2003 tillträder hon som rektor, efter Ivo Holmqvist.

Läs mer här >

2003

2003

Wallenbergstiftelse skänker 14 miljoner till gymnasiets stadscampus

Ännu en vision blir verklighet, år 2003. Då får Europaskolan en donation på 14 miljoner av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond – och kan därmed förverkliga sina planer för skolans stadscampus.

Nu ska naturvetarna få sin egen byggnad, ett nytt hus som står klart två år senare. Inför detta bygge sker även arkeologiska utgrävningar med unika fynd.

Läs mer här >

2005

2005

Ny rektor på Europaskolan Strängnäs: Göran Hillgren

Göran Hillgren heter gymnasiets nye rektor, som anställs för höstterminen 2005.
Han är skolledare med egen lärarbakgrund och har flera nya idéer för gymnasiets framtid.

Läs mer här >

2006

2006

Ny rektor på Europaskolan Strängnäs: Thomas Axelsson

”Vill du bli rektor och vd för Europaskolan Strängnäs?” Den frågan får Thomas Axelsson mitt i livet, med en bakgrund inom politiken och en framgångsrik karriär inom Försvarsmakten. Då skolan alltid legat Thomas varmt om hjärtat är svaret inte långt borta, trots det stora steget. Det blir ett rungande ja!

Läs mer här >

2007

2007

Den estetiska utbildningen Artes har premiär

Två estetiska program på gymnasiet – det är en nyhet år 2007. Nu kan eleverna fördjupa sig i bild, musik eller teater, medan de läser naturvetenskap eller samhällskunskap. Ett utmärkt sätt att utveckla kreativitet och kommunikationsförmåga! Samtidigt ökas möjligheterna till förbättrade studieresultat och personlig utveckling.

Läs mer här >

2008

2008

Grundskolan Europaskolan Rogge startar

Europaskolan tar ett stort steg – och startar den första grundskolan i egen regi. Skolan, som ligger i Benninge (Strängnäs), får namnet Europaskolan Rogge. Den tar först emot elever från årskurs 6 till 9 men senare även från årskurs 4.

Läs mer här >

2009

2009

Scienceprogrammet – Sveriges första spetsutbildning inom naturvetenskap

Ett historiskt ögonblick! Efter att ha varit pådrivande i frågan, startar Europaskolan Strängnäs spetsutbildningen Scienceprogrammet. Den är det första i sitt slag i Sverige, inom den nationella försöks­verksamheten.

Läs mer här >

2012

2012

Europaskolan Rogge startar spetsutbildning i matematik och NO

Europaskolan Rogge är en av de första grundskolorna i Sverige som startar en spetsutbildning. Utbildningen gäller matematik och NO, och erbjuds från årskurs 7 som en del av den nationella försöksverksamheten.

Läs mer här >

2013

2013

Egna kockar med mat som på restaurang

Hemlagad mat, av egna kockar precis som på en restaurang. Det blir verklighet år 2013. Då startar måltidsverksamheten, med ett första tillagningskök på Europaskolan Rogge. I dag (2019) har all tre skolorna egna tillagningskök.

Läs mer här >

 

2014

2014

Europaskolan Rogge startar spetsutbildning nr 2: samhällskunskap och historia

Som första grundskola i Sverige, erbjuder Europaskolan Rogge nu två spetsutbildningar, båda från årskurs 7. Den nya utbildningen vänder sig till elever med särskilt intresse eller fallenhet för samhällskunskap och historia.

Läs mer här >

2015

2015

Grundskolan Europaskolan Malmköping startar

En stor milstolpe! År 2015 startar friskolan Europaskolan en grundskola i Malmköping,
efter stort engagemang av föräldrar på orten. Till höstterminen börjar de första eleverna på Europaskolan Malmköping, i årskurs 4 till 9.

Läs mer här >

2016

2016

Start för Modern Humanities – spetsutbildning nummer 2 på Europaskolan Strängnäs

Ämne som demokrati och mänskliga rättigheter, det står på schemat i gymnasiets nya spetsutbildning: Modern Humanities. Det är en unik spetsutbildning som ger fördjupning i samhällskunskap och historia.

Läs mer här >

2017

2017

Europaskolan Strängnäs får bästa möjliga omdöme av Skolinspektionen

”Godkänt utan brister!” Det omdömet får Europaskolan Strängnäs av Skolinspektionen år 2017, efter en omfattande tillsyn. Att bli godkänd med tillägget ”utan brister” är mycket ovanligt – och därmed bästa möjliga omdöme Skolinspektionen kan ge.

Läs mer >

2018

2018

Kompetens-utveckling i unika projekt

 
Att återupprätta Strängnäs som skolstad, det är det slutliga målet för LÄS-projektet som startar 2018. LÄS står för lärarfortbildning genom ämnessamverkan och är ett unikt projekt, lett av Strängnäs kommun, Stiftelsen Europaskolan och Uppsala universitet. Här medverkar inte mindre än 17 professorer!

Läs mer >

Dessutom erbjuds KPU-s, en ettårig kompletterande pedagogisk utbildning för lärarlegitimation. Också den arrangeras i samarbete med Uppsala universitet.

Läs mer >

2019

2019

Europaskolan firar stolta 25 år

Tjugofem år, ett kvarts sekel! År 2019 ser vi med stolthet tillbaka på 25 år inom Europaskolan. En skola som ville, har gjort och vill göra skillnad – både då, nu och i framtiden.