Studentliv

Europaandan

Grunden i Europaandan är allas lika värde. Det innebär i praktiken att bemöta andra på samma sätt som man själv vill bli bemött. Ingen kränkande behandling av något slag får förekomma.

Europaandan är något vi värnar om än i dag på Europaskolan Strängnäs, både bland elever och personal. Genom ökad respekt och förståelse för varandra, når vi gemensamt våra kunskaps- och bildningsmål.

Den vänskap som uppstår på skolan leder också i många fall till vänskap för livet, det kan många av våra tidigare elever vittna om.

Elevföreningar

Strängnäs har en lång tradition som skolstad, med mycket kultur och idrott. Hit hör också föreningslivet. På Europaskolan Strängnäs har eleverna bildat många föreningar genom åren, där det nästan finns en för varje intresse.

Alla föreningar är elevernas egna, då skolan i sig är religiöst och politiskt oberoende. Det är ur deras egna intressen som föreningarna har uppstått och – inte minst – ur deras aldrig sinande kreativitet.

Här är några exempel på elevföreningar på Europaskolan Strängnäs. För en komplett och aktuell lista, se skolans ordinarie webbplats www.europaskolan.se.

Europakåren är skolans elevkår, som tillsammans med skolledningen utvecklar skolan. Det är ett demokratiskt forum, med fokus på elevernas önskemål om förbättringar.

Migratoria (latin för flyttfågel) är en förening för de elever som är inackorderade i Strängnäs under gymnasietiden. Här får de ett forum för gemenskap, med roliga aktiviteter som lussebak och filmkvällar.

Europaatleterna en förening som vill öka intresset och motivationen för idrott. God fysik bidrar ju inte bara till bättre hälsa, utan även till bättre studieresultat. Via gemensamma turneringar vill de också stärka gemenskapen mellan lärare och elever.

Evimería (latin för välbefinnande) är en förening med särskilt fokus på gemenskap. Det är skolans vänskapsförening, som samarbetar med skolans kurator kring värdegrundsfrågor, välgörenhet och liknande frågor.

Studentkommittén sköter förberedelserna för studenttiden, som ska firas med pompa och ståt. Utöver abiturientmiddag, studentbal och studentdag, planerar de andra roliga aktiviteter och fester för eleverna i årskurs 3.

Abiturienten

Abiturienten är en gammal läroverkstradition som visade att tiden för studentskrivningarna hade börjat.

I slutet av höstterminen i årskurs 3 firar vi abiturienten på Europaskolan Strängnäs. Under högtidliga former tar eleverna på sig sina blå abiturientmössor. Dessa ska de sedan bära fram till sommaren. Då håller rektor ett ”förhör” på Ångbåtsbron (med glimten i ögat), innan det är dags att byta till de vita studentmössorna.

Abiturienten firas också med en högtidlig gemensam middag, som föregås av en lektion i vett och etikett. Det är kunskaper som kommer väl till pass under vårens studentbal!

Studentbalen

Inför studentbalen har eleverna fått en lektion i vett och etikett, som de också har praktiserat under vinterns abiturientmiddag. De har dessutom tagit danslektioner i vals.

När de anländer till balen är det i en karavan av ekipage. Här ser många till att bli skjutsade i speciella fordon såsom veteranbilar. Allt till stor förtjusning hos deras anhöriga, som brukar samlas för att beskåda ankomsten.

Studentbalen börjar sedan med välkomstskål, till salut av slottets kanoner. Sedan vidtar mingel och gruppfotografering, innan det är dags att gå in på röda mattan.

Så följer en delikat trerättersmiddag, kryddad av såväl tal som underhållning. Därefter är det dags att låta kunskaperna i vals komma till pass, innan kvällen avslutas med mer moderna tongångar.

Fotnot: Studentbalen arrangeras av elevföreningen Studentkommittén och genomförs till självkostnadspris.

Studenten

Studentdagen börjar med spexaktiviteter, som årskurs 2 ordnar för studenterna. Sedan väntar en avslutningslunch, där lärare och elever tackar av varandra efter de tre gymnasieåren.

Klockan 15.00 är det dags för ”utspring”. Då samlas släkt och vänner vid skolans huvudbyggnad på Järntorget, som dagen till ära har prytts med en blomsterportal. Avgångsklasserna vinkar sedan i tur och ordning från skolans fönster, medan konfetti flyger. Därefter springer de ut, till åskådarnas jubel – en klass i taget, till egenhändigt vald musik.

Efter gratulationer från nära och kära, startar studentmarschen. Här tågar elever, lärare, släkt och vänner genom staden, ledda av en blåsorkester. Slutligen är dags att åka studentflak i kortege – och då vet glädjen inga gränser.

Skolavslutningar

Strängnäs domkyrka är från 1200-talet och tronar på en höjd som stadens främsta landmärke. Just här var det som Gustav Vasa valdes till kung, den 6 juni 1523.

I denna mäktiga katedral avslutar vi både höstterminen och vårterminen, under högtidliga former. Såväl anhöriga och vänner som särskilt inbjudna gäster är också välkomna att närvara.

Under skolavslutningarna står våra elever för både sång och musik. Vi imponeras varje gång över de musikaliska talanger som finns inom Europaskolan.

Vi får också lyssna till tänkvärda tal av präst, rektor och styrelseordförande för skolan. Även eleverna håller tal och agerar konferencierer. En särskild tradition är att en elev håller ett avslutningstal, som representant för avgångsklasserna, både på grundskolan och gymnasiet.

Dessutom delas det ut stipendier till de elever som särskilt utmärkt sig under terminen/läsåret.

Alumniverksamheten

Syftet med Minos Alumni är att få före detta elever att utbyta minnen och erfarenheter, men också att dela detta med nuvarande Europaelever.

Före detta elever kommer på besök och ger föreläsningar på skolan (under så kallade ES-möten). Föreläsningarna handlar om ämnen som studentliv, forskning, näringsliv, arbete utomlands med mera.

Genom kontakten fungerar alumnerna som rådgivare och inspiratörer till dagens elever. De hjälper oss också att utveckla skolan på ett konstruktivt sätt.

Via sociala medier som LinkedIn och Facebook håller alumnerna kontakt med varandra, för att utbyta minnen, tips, boenden och erfarenheter.

Föreningen ordnar också återträffar på skolan en gång per år, i samband med Strängnäs Marknad.

Övriga traditioner

På Europaskolan Strängnäs tar vi vara på alla möjligheter att värna om traditioner. Abiturienten, studenten, studentbalen och våra skolavslutningar är några. Men det finns så många fler!

Året runt finns det något att uppmärksamma och lyfta, både i helg och vardag – och det
gör vi. Flera traditioner har funnits i många år och blivit en naturlig del av läsåret. Men vi välkomnar också nya! Att alltid vara öppen för förändring och utveckling, det är en del av Europaskolans själ.

Här är några exempel på traditioner på Europaskolan Strängnäs:

Sjöfesten vid Ångbåtsbron, som avslutar första veckan på höstterminen.

Europafotbollen, då elever och lärare möts på fotbollsplan (där lärarna hittills aldrig vunnit).

Återträff med tidigare elever (alumner) i samband med Strängnäs Marknad.

Pepparkakhustävlingen, med den ena kreativa skapelsen efter den andra.

Luciafirande med glögg och pepparkakor på Ångbåtsbron.

Tomteloppet (nytt sedan 2018), då tomteklädda elever och lärare går/joggar staden runt.

Nyfiken på fler traditioner? Kika in på www.europaskolan.se där vi rapporterar om aktuella händelser året runt.

Inackordering

I Europaskolan Strängnäs elevboende kan förstaårseleverna antingen bo i korridorsrum eller delad lägenhet.

Här finns möjlighet till måltider, vuxentillsyn och en givande fritid – både för trygghet och trivsel. Elevernas egen förening Migratoria ordnar till exempel många aktiviteter för att öka gemenskapen, såsom semmelbak och filmkvällar.

Den vänskap som uppstår via inackorderingsverksamheten leder i många fall till vänskap för livet, det kan många av våra tidigare elever vittna om.