Jubileumsfonden för Europaskolan 25 år
– ett gymnasium i framkant

Vill du/ni medverka till att fortsätta utveckla friskolan Europaskolans gymnasium i Strängnäs? I samband med skolans 25-årsjubileum skapade vi en jubileumsfond, där avkastningen kommer att gå till elevernas väl och trivsel. Nedan berättar vi om skolans pedagogik och utveckling, under mer än två decennier i framkant. Varmt välkommen med ett bidrag!

I historisk skolmiljö ligger ett av landets mest nyskapande gymnasier: Europaskolan Strängnäs. Strängnäs har en lång och anrik tradition som skolstad. Här startade Olaus Petri skola redan under tidigt 1500-tal, en skola som sedan blev Sveriges andra gymnasium år 1625. I samma del av staden finns sedan 1994 gymnasiet Europaskolan Strängnäs, som ägs av den ideella Stiftelsen Europaskolan. Den övergripande målsättningen för denna icke vinstdrivande skola är att förbereda eleverna för akademiska studier.

Europaskolan Strängnäs har nu i 25 år legat i framkant av den pedagogiska utvecklingen. Lärarnas förmåga och tid att engagera sig i varje elev är en mycket viktig framgångsfaktor för goda studieresultat. De arbetar i målsamverkan kring närbesläktade skolämnen, under ständig fortbildning – alltid med kunskap i fokus. Erfarna och meriterade kollegors inflytande bidrar också till lärargruppens kompetens­utveckling. På detta sätt växer lärarnas samlade kunskaper och färdigheter, samtidigt som de görs tillgängliga för alla lärare – till gagn för elevernas bästa.

Resultatet av denna pedagogik är att majoriteten av Europaskolan Strängnäs studenter går vidare till högre studier. Skolans elever har även fått mängder av priser och utmärkelser genom åren: inom allt från skoltävlingar, nationellt och regionalt, till stipendier och internationella framgångar. Flera elever har till exempel fått stipendier till framstående universitet i USA. Två av Europaskolan Strängnäs lärare har även tilldelats stipendier av Kungliga Vetenskapsakademien och Beijerstiftelsen.

Europaskolan Strängnäs gick i bräschen för att ordna spetsutbildningar, och var en av landets första skolor som fick tillstånd av Skolverket för att erbjuda sådana. I dag har gymnasiet två spetsutbildningar: Science och Modern Humanities. Grundskolan Europaskolan Rogge har, som enda grundskola i Sverige, också två spetsutbildningar: inom matematik och No samt samhällskunskap och historia.

I samband med Europaskolans 25-årsjubileum 2019 lade vi grunden till en jubileumsfond. Vi i Stiftelsen Europaskolans styrelse vänder oss till skolans intressenter, vänner, tidigare elever, vårdnadshavare, organisationer och institutioner med förhoppningen om att stödja skolans idé och fortsatta framgång.

Fonden förvaltas av Stiftelsen Europaskolan, och dess avkastning kommer att användas för elevernas väl och trivsel. Förvaltningen av fonden sker oberoende av skolans ekonomiska förvaltning efter samma principer som Europaskolans stipendier och redovisas öppet.

Vi mottar med tacksamhet ditt/ert bidrag till Europaskolans Jubileumsfond.

Bankgiro: 5344-7322, Jubileumsfond Europaskolan 25 år
Swishkonto: 123 688 9190, Jubileumsfond Europaskolan 25 år

För Stiftelsen Europaskolans styrelse:
Anders Milton, ordförande


Läs mer här

1. Stadscampus – skolområdet för Europaskolan Strängnäs

Exempel på tidigare donationer >
Stadscampus >

2. Projekt Domkyrkoberget Strängnäs

Just nu pågår ett projekt för att utveckla Domkyrkoberget i Strängnäs. Projektet drivs av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö och inkluderar även Europaskolan Strängnäs, då skolans stadscampus finns inom området.

Länk >

3. Europaskolan Strängnäs får toppresultat i statistik om yrkeslivet efter gymnasiet

Länk >

Våra elevers utmärkelser och priser genom åren – Hall of fame

Hall of fame >

Två av Europaskolans lärare får Kungliga Vetenskapsakademiens utmärkelser

Torbjörn Geivall >
Erik Waltersson >

Europaskolans spetsutbildningar

Science >
Modern Humanities >
Föreningen Sveriges spetsutbildningar >

LÄS-projektet – lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan samt KPU – en kompletterande pedagogisk utbildning för lärarlegitimation

Länk >
Skolstaden Strängnäs >

Elevernas föreningsliv på Europaskolan Strängnäs

Länk >