Europaskolan Strängnäs startar spetsutbildning inom samhällskunskap och historia: Modern Humanities

År 2016 startar Europaskolan Strängnäs åter en unik spetsutbildning, denna gång inom samhällskunskap och historia. Här står ämnen som demokrati och mänskliga rättigheter på schemat med möjlighet till både fördjupning och intressanta studiebesök – även utomlands.

Modern Humanities är, precis som Scienceprogrammet, en riksrekryterande spetsutbildning. Den vänder sig till elever med särskilt samhällsintresse och tar upp ett brett spann av ämnen, som demokrati, mänskliga rättigheter och relationen mellan olika länder.

Programmet handlar också om våra samhällens historia, om idéer, kultur och retorik som har format dagens värld.

Det finns även möjlighet att läsa två universitetskurser under utbildningen. Dessutom ingår många spännande studiebesök, av varierande slag. Den första klassen på Modern Humanities reste till exempel (år 2018) till USA för att besöka Washington och FN:s högkvarter i New York.

Läs mer om spetsutbildningarnas tillkomst i Göran Hillgrens artikel Spetsutbildningar – en försöksverksamhet sedan 2009.