Göran Hillgren:

Spetsutbildning – en försöksverksamhet sedan 2009

Europaskolan Strängnäs är med och leder utvecklingen av spetsutbildningar.

Sedan 2009 respektive 2012 har gymnasier och grundskolor i Sverige haft möjlighet att bedriva spetsutbildning efter ett särskilt tillstånd. Europaskolan var en av de första skolorna i landet att erbjuda spetsutbildningar, både inom gymnasiet och på grundskolan.

En spetsutbildning innebär att eleverna ges möjlighet att både bredda och fördjupa sig inom ett ämnesområde som de har särskilda förutsättningar för. De erbjuds också att läsa kurser på universitetet respektive gymnasiet. Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

Gymnasiet Europaskolan Strängnäs erbjuder sedan 2009 Scienceprogrammet, en spetsutbildning inom det naturvetenskapliga området. Sedan 2016 erbjuder skolan också ett spetsprogram inom det samhällsvetenskapliga området, Modern Humanities.

Europaskolan Rogge är den enda grundskolan i Sverige som bedriver två spetsutbildningar från årskurs 7. Här startade en spetsutbildning inom matematik och naturvetenskap år 2012 och en inom samhällskunskap och historia år 2014.

Utbildningarna är mycket uppskattade av både elever och vårdnadshavare. Verksamheten har också lett till sidoeffekter, och som ett resultat har forskarskolan RAYS förlagts till Europaskolan och Strängnäs.

Inom gymnasieverksamheten har Europaskolan haft ett stort engagemang inom Föreningen Sveriges spetsutbildningar. Det är den förening som har som ändamål att bredda och utveckla spetsutbildningar inom det svenska utbildningssystemet – med särskild målsättning att dessa ska bli en permanent utbildningsform. Föreningen vänder sig till gymnasieskolor som beviljats tillstånd av Skolverket att bedriva spetsutbildning inom det estetiska området eller försöksverksamhet med teoretisk spetsutbildning.

Föreningen har hunnit med att genomföra nio större konferenser i olika städer och åtta års­möten förlagda till Stockholm. De sistnämnda ofta i kombination med departements- eller Skolverksbesök där bland annat uppföljningar av de utvärderingar som Skolverket redovisats har genomförts. Föreningen har också verkat för att sprida och samordna olika initiativ, till exempel forskarskolor som kan intressera våra elever.

Göran Hillgren