Visionen om ett stadscampus blir verklighet efter donation av Wallenbergstiftelse

En donation på 14 miljoner! Det får Europaskolan år 2003, av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Detta innebär att skolan nu kan förverkliga de första två etapperna i visionen om ett stadscampus i Strängnäs.

Etapp 1 innebär att en ny byggnad för naturvetenskap byggs, efter rivning av gårdshuset vid Odd Fellows-huset. Den nya byggnaden ska innehålla tre stora lektionssalar och ett laboratorium, allt på en yta av cirka 500 kvadratmeter.

Etapp 2 innebär att långtidshyra Djäknegården och rusta upp Djäknesalen. I och med detta får skolan ett gemensamhetshus med aula för eleverna och för skolans föreläsningar.

Innan den nya byggnaden kan påbörjas krävs omfattande arkeologiska undersökningar. Dessa genomförs av Sörmlands museum, efter rivningen av gårdshuset vid Odd Fellow.

Utgrävningen ger unika arkeologiska fynd, bland annat rester av glas och keramik från 1100-talet. Dessa fynd ingår i mer välbevarade lager än väntat, enligt arkeologerna, och kan ge en bild av hur den ursprungliga staden bildades.

Läs mer om Europaskolan Strängnäs stadscampus här >
Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna här >