Thomas Axelsson om tillträdet av rektorstjänsten på Europaskolan Strängnäs: ”An offer you can’t refuse?”

Året är 2006 när Thomas Axelsson tillträder tjänsten som rektor på Europaskolan Strängnäs. Ett stort steg, från en blomstrande karriär, men ett steg som är helt rätt. Erbjudandet visar sig nämligen vara ett sådant man inte kan motstå. Här berättar Thomas Axelsson själv om vägen till rektorstjänsten och sina tankar kring en framgångsrik skola.

Jag har alltid varit intresserad av skolfrågor, åtminstone sedan mina egna barn började i skolan. Jag började med lokala frågor på skolan där mina barn gick, och jag engagerade mig i klassaktiviteter och senare skolans utveckling. Intresset utvecklades allt mer eftersom skolfrågor är mer komplexa än de först verkar. Jag engagerade mig även politiskt och var medlem av Strängnäs kommunfullmäktige och vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden (BUN).

Jag kunde kombinera politiskt arbete med mitt vanliga arbete som tog mig till England. Där fick jag mer intryck om hur en skola kan fungera när mina barn gick i en helt vanlig engelsk skola. Något var bättre än här och annat kunde utvecklas jämfört med vad jag sett i Sverige. Det var frågor jag försökte driva vidare politiskt. Lär av det goda och undvik det som är lite sämre. Det är inte lätt att ändra en stor organisation som skolan och jag insåg tidigt att alla skolor har olika förutsättningar och därmed olika behov. Dessutom är vi människor olika och har olika behov. Man bör alltså behovsanpassa åtgärderna för varje enskild skola, och på varje skola, efter elevernas behov och lärarnas behov för bäst effekt.

Om man utgår från elevernas behov kommer man rätt och kan man förena det med lärarnas behov borde det bli bra, det blev min slutsats. Ändå gjorde man inte alltid det på alla skolor. Det leder mig till rektors betydelse för en skolas utveckling, för eftersom man inte kan göra allt samtidigt måste man börja någonstans, och det är rektor som prioriterar och anger kursen. Men hur kan man påverka en rektor som politiker? Endast marginellt är svaret och man måste komma närmare skolan.

Plötsligt så kom möjligheten att pröva mina slutsatser på riktigt genom att anta ett erbjudande om att bli rektor på Europaskolan Strängnäs! Det var inget lätt beslut att ta då jag å ena sidan hade ett bra arbete som jag trivdes med, med många utmaningar och kontakter runt om i världen. Å andra sidan var det lite av att pröva sina vingar inom det område, skolan, som jag så länge funderat kring.

Kan man som rektor göra skillnad? Svaret är ja, med rätt stöd – i form av bra skolledning, bra lärare och övrig personal så kan man det. Det är oftast en fråga om prioriteringar som man bör vara överens om i ett kollegium. En av de viktigaste prioriteringarna vi gjort var att satsa på och stödja lärarna och personalen. Om personalen trivs och har bra förutsättningar så ger de eleverna detsamma.  Tillsammans kan vi nå långt, mycket långt.

Flera av våra elever är mycket framgångsrika i nationella tävlingar och har höga resultat på nationella prov. Därmed har de höga betyg i olika kurser och är behöriga till högskolan efter gymnasiet – vilket vittnar om den goda kvalitet som våra lärare har.

Europaskolan Strängnäs är nu en av Sveriges bästa skolor. Alla våra program håller mycket hög kvalitet. Vi var den första och då enda friskola som fick godkänt av Skolinspektionen att driva ett nationellt spetsprogram. Nu driver vi två spetsprogram, varav ett i naturvetenskap och ett i samhällsämnen.

Skolinspektionen och tidigare Skolverket har vid samtliga genomförda inspektioner av Europaskolan Strängnäs gett oss bästa tänkbara omdöme på alla granskade områden. Det vittnar om hela organisationen Europaskolans mycket höga nivå. Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete inom alla områden och kommer aldrig att sluta utvecklas. Att jag tog det där beslutet om att bli skolans rektor, det har jag inte ångrat en dag.