Start för Europaskolan Malmköping – en efterfrågad grundskola

Hösten 2013 uppvaktas Europaskolan av ett antal föräldrar från Malmköping med förfrågan om vi kan vara intresserade av att starta en grundskola i Malmköping för årskurs 4 till 9. Anledningen är att Flens kommun från hösten 2015 vill centralisera kommunens grundskolor, främst högstadiet, till centralorten Flen.

En ansökan lämnas in till Skolinspektionen i januari 2014 om att få starta en grundskola för årskurs 4 till 9 i Malmköping, från och med hösten 2015. Under januari 2015 kommer besked att ansökan är godkänd.

Vid styrelsemöte i februari 2015 beslutas att fullfölja ansökan och godkänna starten av en ny grundskola hösten 2015. Därmed påbörjas också rekryteringen av lärare.

Skollokalerna får Europaskolan överta från kommunens skola, Malmaskolan. Dessa behöver dock byggas om och rustas upp. Med hjälp av Flens fastighets­bolag genomförs detta arbete från och med mitten av juni fram till skolstarten i slutet av augusti. Under samma tid beställs och levereras nya skolmöbler och surfplattor till alla elever och lärare. Skolmåltiderna ska eleverna få äta i Malmaskolans matsal, till att börja med.

Den 24 augusti 2015 invigs Europaskolan Malmköping (då kallad Europaskolan Malma), med årskurserna 4 till 9.

Europaskolan omfattar nu ytterligare en komplett grundskola, där
eleverna får möjlighet till bästa möjliga grund för gymnasiet. Precis som för Europaskolan Rogge ligger fokus här på kunskap, studiero, trygghet och gemenskap.

Från och med höstterminen 2017 får även Europaskolan Malmköping ett eget tillagningskök, som en del av Europaskolans satsning på en god och näringsrik skolmåltid, lagad från grunden av skolans egna kockar.