Skolinspektionen ger Europaskolan Strängnäs ”godkänt utan brister”

I början av 2017 är Skolinspektionen klar med sin tillsyn av gymnasiet Europaskolan Strängnäs. Då kommer det glädjande beskedet att skolan får deras högsta omdöme ”godkänt” och dessutom ”utan brister”, vilket är mycket ovanligt.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

Så här skriver Skolinspektionen om Europaskolan Strängnäs, efter en tillsyn i januari 2017: ”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningens krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Europaskolan Strängnäs.”

Resultatet innebär att skolan har fått godkänt, vilket är det bästa möjliga omdömet Skolinspektionen ger. Dessutom är det godkänt ”utan brister”, vilket inte hör till vanligheterna.

Vi tar emot dessa nyheter med både glädje och stolthet och tackar för ett utmärkt lagarbete mellan skolledning, lärare, elever och omvärld.

Läs Skolinspektionens beslut här >