2014 – Philip Frick tilldelas Anders Wall-stipendium

2014 – Philip Frick tilldelas Anders Wall-stipendium

Som en av de yngsta någonsin, får Philip Frick från Europaskolan Strängnäs Anders Wall-stipendiet inom naturvetenskaplig forskning.

Under sitt sista gymnasieår utsågs Philip Frick till Sveriges bästa naturvetarelev, då han vann första pris i Utställningen Unga Forskare 2013.

Efter en sommar på forskarläger i USA, vid MIT och Harvard, har Philip nått nya framgångar. Inom nanooptisk forskning har han varit med om att dra en av de tunnaste optiska fibrer som finns i världen!

Nu får han Anders Wall-stipendiet inom naturvetenskaplig forskning, som en av de yngsta någonsin. Stipendiet på 150 000 kronor går till talangfulla naturvetare som ännu inte avlagt akademisk grundexamen. Philip gick ut Europaskolan Strängnäs 2013 och nu väntar högre studier.