KPU i samarbete med Strängnäs kommun och Europaskolan Strängnäs

På initiativ av Europaskolan Strängnäs och Strängnäs kommun inleder de kommunala skolorna och friskolorna i staden ett intensivt ämnessamarbete i syfte att höja kvaliteten och kunskapsinnehållet i lärarutbildningen. Detta resulterar i ett unikt samarbete där skolorna tillsammans med Uppsala universitet erbjuder en kompletterande pedagogisk utbildning med spetsinriktning till ämneslärare med inriktning mot gymnasiet och/eller högstadiet.

Spetsen innebär ett ökat fokus på pedagogisk ämneskunskap, en hög studietakt, föreläsningar av några av Sveriges främsta forskare inom skolområdet, en sammanhållen undervisning, stöd av kvalificerade pedagogiska och ämneskunniga handledare, samt undervisning och examination från Uppsala universitet.

Så här beskrivs utbildningen KPU-s (KPU med spets) av arrangörerna:

Utbildningens uppläggning innebär att du påbörjar och läser 15 högskolepoäng (hp) under sommaren 2019. Därefter läser du 60 hp fördelade på höst- och vårtermin. Du avslutar utbildningen med att läsa kvarvarande 15 hp under sommaren 2020. Studierna under sommaren startar i början av juni och avslutas i slutet av augusti. Under juli är det uppehåll i undervisningen.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen riktar sig till dig som redan har akademiska studier i ämnen som är relevanta för undervisning i skolan och som idag arbetar som lärare, men saknar lärarexamen, eller som arbetar inom andra branscher till exempel industri och förvaltning och som vill byta spår till ämnesläraryrket.

Spetsutbildningen i Strängnäs riktar sig speciellt till dig som har ett genuint intresse för ditt ämne, oavsett om det är inom naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap eller matematik.

Kunniga och kvalificerade ämnesmentorer

Det unika med utbildningen i Strängnäs är att fokus ligger på att lära ut ditt favoritämne. Studietakten är hög och – du får stöd av våra kunniga ämnesmentorer som hjälper till med kunskapsinnehållet. Du kommer att vara inskriven vid Uppsala universitet. Undervisningen sker på distans från Uppsala och den kommer att kompletteras med föreläsningar och diskussioner i din ämnesgrupp i Strängnäs.

Samtidigt som du går KPU-s på distans på Uppsala universitet ger Strängnäs kommun dig en unik möjlighet att delta i en fortbildningskurs för etablerade ämneslärare (LÄS-projektet) med 12 dagars fördjupning inom sex olika ämnesområden. I kursen får du stifta bekantskap med ett trettiotal av Sveriges främsta forskare och debattörer inom respektive ämnesområde och framför allt träffa skickliga verksamma ämneslärare. De här föreläsningarna är ett komplement till distansstudierna och till den praktiska delen, en unik del av spetsen på vårt samarbete när det gäller KPU-s!

Examen från Uppsala universitet

Efter avslutad utbildning vid Uppsala universitet kan du ansöka om en ämneslärarexamen. Din lärarlegitimation ansöker du sedan om hos Skolverket.

Läs mer om KPU-s och LÄS-projektet här >