Johan Sandell: ”Jag vill arbeta på en skola som har fokus på kunskap och bildning”

Intervju med Johan Sandell,
lärare på Europaskolan Strängnäs

Namn: Johan Sandell.
Tjänst på Europaskolan: Förstelärare och undervisar i samhällskunskap och historia på  Europaskolan Strängnäs.
År: Jag började inom Europaskolan 2008 när Europaskolan Rogge startade och är sedan hösten 2013 på gymnasiet.
Bor: I Strängnäs.
På fritiden: Familj och lägger en hel del tid (för mycket egentligen) på vad som händer i sportens värld.
Bästa film: Das Leben der Anderen.
Bästa bok: Underbara dagar framför oss av Henrik Berggren.
Motto: Någon ska ha sagt något i stil med: Kunskaper är lite som pengar, man måste ha det för att inte vara fattig. Det är kloka ord att bära med sig.


Hej Johan!

1.När började jobba på Europaskolan och med vad?
– Jag hade nöjet att vara med och starta upp en ny verksamhet inom Europaskolan 2008, högstadiet Europaskolan Rogge. På hösten 2013 uppstod möjligheten att börja arbeta på gymnasiet där jag nu undervisar i historia, internationella relationer, och samhällskunskap och några av de samhällsvetenskapliga spetskurserna som nu finns på skolan. Till detta är jag med och ansvarar för en av våra bildningsresor och det är resan som tar Europaeleverna till vår kontinents enda metropol: Berlin. Jag är också förstelärare med ansvar för frågor som rör betyg och bedömning.

2. Varför valde du Europaskolan som arbetsplats?
– Jag vill arbeta på en skola som har fokus på kunskap och bildning. Europaskolan har också hittat en god balans av tradition och utveckling. Skolan vill hela tiden bli lite bättre vilket bland annat tar sig uttryck i det stråk av idealism som finns runt Europaskolan: Man vill lite mer för att ge ett extra mervärde till sina elever.

3. Vad fick dig att vilja bli lärare? Vad är det som driver dig i ditt jobb?
– Jag är ämnesmissionär. Jag gillar mina ämnen och vill få andra att upptäcka hur intressanta de är. Min drivkraft i klassrummet är att jag vill lära eleverna sådant de inte kan ta till sig på egen hand. Min uppfattning är att kunskap skapas i sociala sammanhang, i mötet mellan människor och där har jag som lärare en nyckelroll.

4. Hur minns du hittills din tid på Europaskolan?
– Jag minns givetvis den första tiden när vi startade Europaskolan Rogge, det var en mycket rolig (och intensiv) erfarenhet. På gymnasiet har jag fått flera goda minnen, ett sådant är när vi fick beskedet att starta en nationell samhällsvetenskaplig spetsutbildning som bland annat inneburit en resa till New York med många minnen som följd. Jag hoppas ju också att många minnen kommer skapas i framtiden!

5. Något särskilt minne som sticker ut?
– När vi besökte New York med Modern Humanities under hösten 2018 så var vi inne i FN-skrapan och fick komma in i Säkerhetsrådets mötessal, det var en höjdare för mig som har stort intresse för internationell politik. Under samma resa så var vi också på Metropolitan Museum of Art där min kollega Gunnar Elworth introducerade mig till en konst- och kulturskatt – sådant jag inte tagit mig till på egen hand. Det var kunskap och bildning i en fantastisk miljö!

6. Är det något speciellt du tagit med dig inför framtiden, från mötet med elever och kollegor?
– Att man alltid kan lära sig något nytt, bara man är lyhörd för det. Jag lär mig ständigt nya saker av mina kollegor, det är en ynnest att dagligen få möta så mycket kunskap från olika ämnesperspektiv under ett och samma tak. Mötet med eleverna ger mig motivationen att vilja veta mer, ambitiösa elever kräver vetgiriga lärare.

7. Vilka råd skulle du vilja ge till de elever som ska välja gymnasium i dag?
– Alla skolor kan göra en snygg webbsida eller folder. Det viktigaste på en skola är dock dess inre liv: studierna, lärarna, elever, föreningsliv, resor, tävlingar och att få möjligheten att lära känna nya människor. Gör ett besök på den skola som du är intresserad av och ta tempen på skolans inre liv, det kan du inte få genom att läsa på nätet.