Hannah Palmgren: ”Med facit i handen kunde jag nog inte hittat en utbildning som var bättre lämpad för mig än Modern Humanities”

Intervju med Hannah Palmgren,
avgångselev på Europaskolan Strängnäs

Namn: Hannah Palmgren.
Program och klass på Europaskolan Strängnäs: Modern Humanities, EU16.
På fritiden: Umgås med familj och vänner, titta på film, läsa och resa.
Bästa film: Har för många för att välja en, men någon kultfilm som Clueless eller Star Wars.
Bästa bok: Les Misérables av Victor Hugo.
Favoritmusik: Rock, en favorit är Jimi Hendrix.
Motto: ”My goal is simple. It is a complete understanding of the universe.” (Ett citat från Stephen Hawking.)


Hej Hannah!

1. Hur kommer det sig att du går på just Europaskolan Strängnäs?
– Utöver att den bara ligger några minuter från mitt hem, hade jag hört mycket gott om skolan från vänner. Dessutom tilltalar den internationella prägeln mig eftersom jag är väldigt intresserad av globala frågor.

2. Varför valde du spetsutbildningen Modern Humanities?
– Jag försökte tänka pragmatiskt – vilken utbildning kommer att öppna många dörrar? För mig blev svaret skolans båda spetsutbildningar: Modern Humanities och Science. Därför fick mitt brinnande intresse för samhällsfrågor och historia avgöra och svaret var ju därmed ganska givet. Med facit i handen kunde jag nog inte hittat en utbildning som var bättre lämpad för mig än just denna.

3. Vad tycker du bäst om med din skola?
– För mig är svaret enkelt: Lärarna. Med lärare som är både engagerade och kompetenta i sina ämnen blir det uppenbart att undervisningen får en till dimension med det där lilla extra. Här vill jag passa på att lyfta fram två lärare som verkligen betytt mycket för mig: Gunnar Elworth och Johan Sandell. Dessa två har satt ribban högt för vad en bra lärare innebär. Gunnar med sin passion och inlevelse och Johan med sitt genuina intresse som får mig att tänka i nya tankebanor på varje lektion. Utan deras undervisning hade min utveckling inte varit densamma. Även Eva Mutvei förtjänar en stor eloge; retorik med henne har gett mig kunskaper för livet. Sammanfattningsvis är det lärarna som gör Europaskolan till vad den är och även de lärare som inte blev nämnda vid namn vill jag säga tack till.

4. Hur ser du tillbaka på din gymnasietid?
– Jag kommer se tillbaka på min gymnasietid som en intensiv period med mycket hårda studier men som gett mig väldigt mycket tillbaka. Gymnasietiden har varit en resa där jag vuxit på många olika sätt och självklart kommer de vänner jag skaffat vara något som definierar min tid på Europaskolan.

5. Något särskilt minne som sticker ut?
– Det som är så speciellt med skolan och mer specifikt med Modern Humanities är att jag fått många unika möjligheter som jag sent kommer glömma. Till exempel har jag fått hålla ett tal i riksdagen, ställa en fråga till FN:s f.d. vice generalsekreterare Jan Eliasson och fått åka på flertalet bildningsresor. Där sticker självklart resan till New York ut med besök på FN, The Met och Washington D.C. som en perfekt mix för en ”Mod hummare”.

6. Hur ser dina tankar och planer ut för tiden efter studenten – och inför framtiden?
– Till en börja med tänker jag ta ett sabbatsår för att jobba och skaffa lite perspektiv – få kött på benen helt enkelt. Därefter tänker jag studera vidare och försöker återigen tänka pragmatiskt: Vad ger mig stor möjlighet på arbetsmarknaden, men är samtidigt ett ämne jag är intresserad av? I nuläget lutar jag åt att läsa till jurist, då kommer jag kunna jobba statligt, internationellt, för en organisation eller inom kommunen – om jag så vill. Som en äkta “Mod hummare” är jag väldigt intresserad av att jobba med frågor som relaterar till demokrati och mänskliga rättigheter eller anknyter till statsvetenskap, gärna med ett internationellt perspektiv.

7. Vilka råd skulle du vilja ge nya elever som ska börja på Europaskolan Strängnäs?
– Ibland kan det kännas mycket och det är viktigt att finna en balans och rimlighet i hur mycket tid man lägger ned på skolarbetet. Men i kvantiteten av arbete kommer kvaliteten att utvecklas. Personligen kan jag se en stor utveckling i både mitt sätt att ta till mig kunskap och formulera den i texter – vilket är något som kommer att vara till stor nytta i vad man än väljer att göra i framtiden.