Europaskolan Strängnäs startar Sveriges första spetsutbildning inom naturvetenskap: Scienceprogrammet

Tidningsurklipp från Strengnäs Tidning, den 16 januari 2009.

År 2009 får gymnasier i Sverige möjlighet att driva spetsutbildningar, efter särskilt tillstånd. Europaskolan Strängnäs är den första skolan som erbjuder ett spetsprogram inom naturvetenskap: Scienceprogrammet. Detta efter att ha varit pådrivande i frågan.

Scienceprogrammet är en spetsutbildning inom matematik, fysik och kemi. Det vänder sig till elever med särskilt intresse och fallenhet för dessa ämnen. Här får de studera i snabbare takt, med möjlighet att delta i kurser på högskolan redan under gymnasietiden.

Genom Scienceprogrammet erbjuder Europaskolan Strängnäs en av de bästa utbildningarna i Europa. Utbildningen kvalitetsgranskas löpande av KTH, Södertörns högskola och Astra Zeneca. Den är även godkänd av och följer Skolverkets direktiv.

Bakom Scienceprogrammets tillkomst står Göran Hillgren, Europaskolan Strängnäs tidigare rektor och sedermera prorektor.
Läs mer i hans artikel: Spetsutbildningar – en försöksverksamhet sedan 2009.