Europaskolan startar kvalificerad yrkesutbildning

Regeringen beslutar år 1997 att starta en eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning, KY, där arbetslivserfarenhet kombineras med högskolebehörighet. Samma år startar
Europaskolan en KY-utbildning i Strängnäs, med stor framgång.

Det är Stiftelsen Europaskolans styrelsemedlem Börje Haag och gymnasiets rektor Jan Peterson som beslutar att starta en KY-utbildning i Strängnäs, samma år som regerings­beslutet. Vid denna tid är Börje Haag chef för ett lokalt läkemedelsföretag, med kontakter som kommer väl till pass.

Den första KY-utbildningen är en utbildning till läkemedelstekniker och senare startas även en utbildning till läkemedelsoperatör. Utbildningen bedrivs i hyrda lokaler som är anpassade för ändamålet.

Ansvarig för läkemedelsutbildningen är Catarina Möllberg, som själv kommer från läkemedelsindustrin. Så här beskriver hon KY:s verksamhet i samband med Europaskolans tioårsjubileum år 2004:

– Vi bildar en slags industriskola nischad mot en industrigren och det ger ett starkt utbildningsprogram. Personligen ser jag det som oerhört spännande och givande att få samordna utbildningen i synergi med arbetslivet.

KY-verksamheten i Strängnäs visar sig täcka ett behov av vidareutbildning inom svensk läkemedelsindustri, med mycket gott resultat. Hela 98 procent av eleverna har ett jobb direkt efter avslutad utbildning.

KY-utbildningarna är avslutade sedan våren 2009, då regeringen hösten 2008 avbröt att satsa på kvalificerad yrkesutbildning.


Övriga yrkesutbildningar

Europaskolan erbjuder även fler yrkesutbildningar under 00-talet, utanför KY-verksamheten.

En elutbildning genomförs mellan 2002 och 2010, för att ge elektriker allmän behörighet enligt Elsäkerhetsverkets krav.

Mellan 2007 och 2010 genomförs även en förarutbildning, med kurser för BE-behörighet samt i transport av farligt gods på väg, ADR-utbildning.

Samtliga kurser genomförs med externa kursledare och administreras av Europaskolan.