Europaskolan Rogge startar spetsutbildning som en av de första grundskolorna i Sverige

År 2012 får även grundskolor i Sverige möjlighet att driva spetsutbildningar, efter särskilt tillstånd. Först ut är åtta skolor i Sverige, varav Europaskolan Rogge är en. Skolan erbjuder en spetsutbildning för högstadiet, inom matematik och NO – en utbildning med riksintag.

Europaskolan Rogges spetsutbildning i matematik och NO erbjuds från årskurs 7. Den vänder sig till elever med särskilt intresse och fallenhet för dessa ämnen. Här får de studera i snabbare takt, med bredd och fördjupning, tillsammans med likasinnade.

I utbildningen ingår både teori och laborationer, och de får hela tiden hjälp av välutbildade lärare som också undervisar på gymnasiet.

Under årskurs 9 har eleverna möjlighet att följa minst en gymnasiekurs i ett eller flera av ämnena.

Att satsa på spetsutbildningar är helt i linje med Stiftelsen Europaskolans ambition: att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ta vara på sin fulla potential.

Europaskolan har även varit drivande i frågan att starta spetsutbildningar i Sverige. Läs mer i Göran Hillgrens artikel Spetsutbildningar – en försöksverksamhet sedan 2009.