Europaskolan Rogge – en grundskola som ska ge bästa möjliga grund för gymnasiet

Hösten 2006 väcks tanken inom Europaskolan att starta en högstadieskola i Strängnäs. En anledning är att eleverna, när de kommer till gymnasiet, i vissa fall visar sig ha för låga kunskaper från högstadiet. Med en högstadieskola i egen regi anser vi oss bättre kunna förbereda eleverna för studier på gymnasiet. Samtidigt får vi en starkare rekryteringsbas till gymnasiet.

En ansökan lämnas in till Skolverket i januari 2007 om att få starta en grundskola för årskurs 6 till 9 i Strängnäs, från och med hösten 2008. Under hösten 2007 kommer besked att ansökan är godkänd och att Strängnäs kommun ställer sig positiva.

Vid styrelsemöte 2007 beslutas att fullfölja ansökan och godkänna starten av en ny grundskola hösten 2008. Därmed påbörjas också rekryteringen av lärare.

Samtidigt börjar sökandet att få tag i lämpliga skollokaler. Vi vet vid detta tillfälle att skollokaler i Benninge ska bli lediga från och med hösten 2008. Då ska nämligen Komvux flytta därifrån ut till Campus Strängnäs.

Då Komvux under juni 2008 lämnar Benninge börjar vårt arbete med att iordningställa lokaler och övriga utrymmen. En stor utmaning är att få i ordning ett skolkök och en matsal för eleverna. Här ska vi erbjuda en god och näringsrik måltid i trivsam miljö, precis som på en restaurang, lagad från grunden av skolans egna kockar.

Den 21 augusti 2008 startar grundskolan Europaskolan Rogge (då under namnet Roggeskolan), med årskurs 6 till 9.

Utvecklingen av skolan fortsätter och den utökas sedan till att omfatta årskurs 4 till 9, från och med höstterminen 2013. Detta efter beslut i styrelsen i december 2011.

Därmed har vi skapat en komplett grundskola där eleverna ska få bästa möjliga grund inför gymnasiet, genom fokus på kunskap, studiero, trygghet och gemenskap.