Europaskolan Rogge är först i Sverige med att erbjuda två spetsutbildningar från årskurs 7

Sedan 2012 har även grundskolor i Sverige möjlighet att driva spetsutbildningar, efter särskilt tillstånd. Europaskolan Rogge var en av landets första skolor som gjorde detta, genom en spetsutbildning i matematik och NO. År 2014 passerar vi ännu en milstolpe: Nu är skolan först i landet med att erbjuda hela två spetsutbildningar från årskurs 7. Den
nya spetsutbildningen gäller samhällskunskap och historia – även den med riksintag.

Europaskolan Rogges spetsutbildning i samhällskunskap och historia erbjuds från årskurs 7. Precis som skolans första spetsutbildning vänder den sig till elever med särskilt intresse och fallenhet för de aktuella ämnena. Här får de studera i snabbare takt, med bredd och fördjupning, tillsammans med likasinnade.

I den nya spetsutbildningen får eleverna lära sig argumentation och retorik. De får också fördjupa sig i samhällsaktuella frågor i ett historiskt perspektiv. Hela tiden får de hjälp av välutbildade lärare, som även undervisar på gymnasiet.

Under årskurs 9 har samtliga spetselever även möjlighet att följa minst en gymnasiekurs i ett eller flera av sina specialämnen.

Genom spetsutbildningarna får eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och ta vara på sin fulla potential. Satsningen på samhällskunskap och historia ligger också i linje med Stiftelsen Europaskolans grundidé med fokus på Europa- och omvärldsorientering.

Läs mer om friskolan Europaskolans spetsutbildningar i Göran Hillgrens artikel Spetsutbildningar – en försöksverksamhet sedan 2009.