ES-möten och föreläsare vi minns

Att gå på Europaskolan innebär så mycket mer än bara ämnesstudier! Att lyfta blicken och ta in vår omvärld är en självklarhet. Det eleverna lär sig i skolbänken behöver sättas i kontext.
Samtidigt främjar vi gemenskap, diskussion och debatt – en viktig del av tiden på gymnasiet.

Ett par gånger per läsår anordnar vi ES-möten (Europaskolemöten) med gästföreläsningar. Då bjuds intressanta föreläsare in till skolan och talar för eleverna på olika teman.

Framgångsrika personer från näringslivet, politiker, forskare med flera sätter fingret på aktuella ämnen och utmanar elevernas tankar och åsikter. Ofta blir det diskussion och debatt i samband med föredragen, men de tjänar också som inspiration inför framtiden!

Då och då är det före detta Europaelever som bjuds in som ES-föreläsare. De återvänder till skolan för att berätta vilken väg de valt efter gymnasiet, och på vilket sätt Europaskolan lade grunden för deras framtida karriärer och livsval. Detta är också en del av vår alumni­verksamhet*, där vi håller kontakten med tidigare elever (och de med varandra) för gemenskap och inspiration.

Här är ett axplock av gästföreläsare på Europaskolan genom åren:

Minoo Akhtarzand, generaldirektör för Banverket
Carl Bildt, politiker
Göran Hägglund, politiker
Teo Härén, kreativitetsexpert
Annika Falkengren, verkställande direktör för SEB
Carl Jan Granqvist, professor i matkonst
Annie Lööf, politiker 
Dorin Prunariu, astronaut
Jonas Sjöstedt, politiker
Olof Stenhammar, finansman, grundare av Optionsmäklarna O.M.

*) Alumn = tidigare elev vid en specifik skola, främst på gymnasie- och högskolenivå.