Artesprogrammen

År 2007 startar Europaskolan Strängnäs två Artesprogram, Artes Natur och Artes Sam. Syftet är att utveckla elevernas kreativitet och kommunikationsförmåga, inte minst för att därigenom förbättra studieresultaten och ge stöd i den personliga utvecklingen.

Här berättar läraren Eva Mutvei om Artesprogrammen på Europaskolan Strängnäs:

Eleverna har valt Bild, Musik eller Teater att fördjupa sig i. Men de har också haft en gemensam kurs, där de har fått använda sina färdigheter i redovisningar av olika projekt där alla delar ingått. De har därigenom fått arbeta med samtliga tre estetiska områden och stöttat varandra i de områden som inte har varit deras första val.

Reflektion gällande vald konstform och i den egna personliga mognadsprocessen i stort har varit en central del i programmen. I dag läggs stor vikt vid personlig utveckling i de högskoleförberedande gymnasieprogrammen. Artes har varit ett tacksamt program att praktisera dessa delar i.

Jag (Eva Mutvei), musikläraren Stefan Tjerngren och bildlärarna Lotta Nyblad och George Krebs, har, tillsammans med en extern referensgrupp, utvecklat programmen under åren.

På initiativ från Artes startades tidigt MAK, Musikakademin, som är ett samarbete mellan Strängnäs Kulturskola, Europaskolan, Thomasgymnasiet och Strängnäs kommun. Elever på samtliga gymnasieprogram kan läsa totalt 200 poäng i Instrument och Ensemble på Kulturskolan under skoltid – en kurs som de får betyg i.

Artesprogrammen har varit framgångsrika. Dock har gymnasiereformen GY11 medfört stora praktiska svårigheter i programuppläggen under de senaste åren, varför framtiden är oviss. Min uppfattning är att de elever jag följt i Artesgrupperna har fått betydelsefull hjälp i sin personliga utveckling och mognad. Detta stämmer överens med ett flertal vetenskapliga studier.

Eva Mutvei
Programansvarig för Artesprogrammen, lärare i Teater, Estetisk kommunikation och Retorik, samt konstnärlig ledare.