2003

Språkläraren Catharina de Geer blir ny rektor för Europaskolan Strängnäs

Över 20 års erfarenhet som språklärare, det hade Catharina de Geer när hon kom till Europaskolan Strängnäs 1994. Hon hade då egentligen lämnat skolvärlden och sålde i stället utbildningar till företag. Men när hon läste om den nya friskolan i Strengnäs Tidning kände hon att en dröm gick i uppfyllelse – och tog kontakt med skolans förste rektor.

Efter ett möte med Jan Peterson 1994 blev Catharina de Geer ”uppslukad” av idén om Europaskolan, och hon var snart anställd som en av skolans första lärare. Sedan dess har hon undervisat de flesta klasser i de flesta språkämnen.

Catharina de Geer lockades särskilt av kärnan i idén: att sätta eleverna i centrum, där de ska må bra och trivas. Något som är förutsättningen för goda studieresultat.

I sin nya tjänst som gymnasiechef 2003 fortsätter hon ändå att undervisa. ”Det är ovanligt för en rektor med så mycket undervisning, men det är en del av idén med skolan”, berättar hon i en intervju i samband med skolans tioårsjubileum 2004. ”Det är viktigt att vara ute bland eleverna.”