2002

Stadscampus – ett campus i skolstaden Strängnäs

En egen byggnad för varje gymnasieprogram, precis som på ett universitet. Det var tanken bakom Europaskolan Strängnäs stadscampus, som skapades år 2002. Men önskan var också att förnya Strängnäs stadskärna, genom att återanvända gamla historiska byggnader. Resultatet blev ett campus som är integrerat med staden: ett stadscampus.

Idén till ett campus för Europaskolan Strängnäs har delvis sitt ursprung i modellen för ett amerikanskt college. Där är ju vanligen skolans lokaler spridda i flera byggnader inom ett sammanhållet område: ett campus.

Att ha ett campusområde präglar både undervisningsmiljön och det sociala livet. Ständiga möten uppstår medan människor rör sig mellan byggnaderna, något som förstås främjar både studier och vänskap. Oftast ligger ett campus mer avskilt, men i Strängnäs ville vi göra tvärtom – ha det som en integrerad del av staden. 

I Strängnäs fanns också en önskan från kommunen att förnya stadskärnan: att skapa liv och rörelse även utanför kontors- och arbetstid. Man ville kort sagt bryta trenden med stadskärnor som alltmer dominerades av butiker och kontor. Stads­arkitekten Anders C Eriksson fick uppdraget, som mynnade ut i en vision om ett campus integrerat med staden. En vision som blev verklighet i samarbete med arkitekten Björn Norman.

Tanken var att återanvända kulturarvet i Strängnäs stadskärna genom att ge nytt liv till gamla kulturbyggnader. Man skulle bevara kulturmiljön kring stadens domkyrka, samtidigt som det gällde att tillgodose skolans lokalbehov och andra intressenters krav på stadens kärna. På skolans stadscampus skulle det fortfarande gå att ”läsa av” byggnadernas och kvarterens historia, som i Strängnäs fall går tillbaka till 1600-talet. Det var nämligen då ett av landets första gymnasier startade i Roggeborgen, intill Strängnäs domkyrka.

På Europaskolan Strängnäs stadscampus rör sig inte bara lärare och elever, utan även stadens invånare. Det främjar inte bara samhörighet utan bygger också broar mellan generationer, samtidigt som det ger liv och energi åt stadsbilden.

Europaskolan Strängnäs huvudbyggnad ligger intill Mälaren, strax nedanför Strängnäs domkyrka och detta var också skolans första byggnad. Just här, vid Ångbåtsbron, låg förr själva ”porten” till Strängnäs då det var hit besökare anlände sjövägen.

Till gymnasiet har det sedan tillkommit allt fler byggnader genom åren, de flesta med lång och anrik historia. Tillsammans knyter de alla an till den historiska skolstaden Strängnäs.


Här presenterar vi fastigheterna på stadscampus
i den ordning de har tagits i bruk

Philosophicum: 1994

Philosophicum är skolans huvudbyggnad, som ligger vid Ångbåtsbron intill Mälaren. Här går eleverna på Europaprogrammen, som delar huset med rektor, lärare och reception.

Economicum: 1995

En anrik byggnad som också disponeras av Odd Fellow-logen. Europaskolan Strängnäs har två plan i huset. Till och med vårterminen 2018 kallades byggnaden Economicum, eftersom eleverna på Företagarprogrammet gick här. Från vårterminen 2019 kommer byggnaden att byta namn och användas för andra ändamål inom skolan.

Djäknegården: 2004

Djäknegården ligger intill Strängnäs domkyrka och är drygt 100 år gammal. Byggnaden inrymmer skolans aula Djäknehallen.

Technicum: 2005 (etapp 1) och 2006 (etapp 2)

Technicum är naturvetarnas hus och den nyaste byggnaden på stadscampus. Här går eleverna på Kemi/Fysikprogrammet och Scienceprogrammet, skolans naturvetenskapliga spetsutbildning.

Artes: 2006

En vacker byggnad från 1898 som först kallades för Artes, då den användes för bild, musik och drama. Sedan höstterminen 2018 kallas byggnaden Economicum, eftersom eleverna på Företagarprogrammet nu går här.

Mediateket: 2011

Mediateket ligger i Sveriges första gymnastikhus, från 1854. Det är elevernas eget bibliotek och studierum med tidskrifter.

Ångbåtsbron: 2011

Ångbåtsbron ligger vid Mälaren, precis där Storgatan börjar – stadens ursprungliga paradgata. Här ordnar skolan aktiviteter på vatten, till exempel kajakpaddling. Ångbåtsbron används också för caféverksamhet och av elevrådet Europakåren.

Järnhandeln: 2013

Europaskolan Strängnäs matsal ligger i de tidigare lokalerna för en järnhandel på Storgatan 11, därav namnet. Här finns också ett tillagningskök där skolans egna kockar lagar skolmåltiden. I samma byggnad finns även elevboende.